Βρίσκεται σε μικρή χιλιομετρική απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα έτσι ώστε και με μονοήμερη εκδρομή μπορείς να το απολαύσεις

Δημοσιεύτηκε στις 19/04/2011

Βρίσκεται σε μικρή χιλιομετρική απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα έτσι ώστε και με μονοήμερη εκδρομή μπορείς να το απολαύσεις