Μπορεί να έχει λίγα σπίτια, λιγότερους μόνιμους κατοίκους, αλλά η ζεστασιά και η φιλοξενία τους σε σκλαβώνουν

Δημοσιεύτηκε στις 19/04/2011

Μπορεί να έχει λίγα σπίτια, λιγότερους μόνιμους κατοίκους, αλλά η ζεστασιά και η φιλοξενία τους σε σκλαβώνουν