Υπάρχει υποδομή τόσο στη Πυρά όσο και στα γειτονικά χωριά, ώστε όλους τους μήνες του χρόνου ο επισκέπτης να μπορεί να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για την διαμονή του

Δημοσιεύτηκε στις 28/01/2012

Υπάρχει υποδομή τόσο στη Πυρά όσο και στα γειτονικά χωριά, ώστε όλους τους μήνες του χρόνου ο επισκέπτης να μπορεί να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για την διαμονή του