Το οδικό δίκτυο, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο, διατηρείται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση όλες τις εποχές του χρόνου

Δημοσιεύτηκε στις 28/01/2012

Το οδικό δίκτυο, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο, διατηρείται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση όλες τις εποχές του χρόνου