Ξεκινώντας από Πάτρα για πάμε στο χωριό, περνώντας την γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου ακολουθούμε τον παραλιακή οδό προς Ναύπακτο, Γαλαξίδι και Ιτέα. Στη συνέχεια φθάνοντας Άμφισσα ακολουθούμε τον δρόμο για Λαμία μέχρι περίπου το 20 χιλιόμετρο (το λεγόμενο 51), όπου στρίβοντας αριστερά σύμφωνα με υπάρχουσες πινακίδες, συναντάμε το χωριό Καλοσκοπή πριν φθάσουμε στη Πυρά.
Εναλλακτικά ξεκινώντας πάλι από Πάτρα μπορούμε να αφήσουμε την παραλιακή οδό μόλις φθάσουμε στην Ερατεινή, να στρίψουμε αριστερά προς Λιδορίκι και ακολουθώντας τις αντίστοιχες πινακίδες συναντάμε το Λευκαδίτι, την Συκιά και την Στρώμη πριν φθάσουμε στη Πυρά.