Ξεκινώντας από Λαμία για να πάμε στο χωριό παίρνουμε την εθνική οδό Λαμίας Αθηνών μέχρι το 200 χιλιόμετρο όπου βρίσκεται ο κόμβος προς Μπράλο, Άμφισσα, Αντίρριο. Ακολουθώντας τον δρόμο αυτό μετά από 15 χιλιόμετρα στρίβουμε δεξιά και ακολουθώντας τις αντίστοιχες πινακίδες, συναντάμε διαδοχικά τα χωριά Σκαμνός, Οίτη και Παύλιανη για να καταλήξουμε στη Πυρά.