Ξεκινώντας από Αθήνα για να πάμε στο χωριό μπορούμε να πάρουμε την εθνική οδό Αθηνών Λαμίας μέχρι το 200 χιλιόμετρο περίπου όπου βρίσκεται ο κόμβος προς Μπράλο, Άμφισσα, Αντίρριο. Ακολουθώντας τον δρόμο αυτό μετά από 15 χιλιόμετρα στρίβουμε δεξιά και ακολουθώντας τις αντίστοιχες πινακίδες, συναντάμε διαδοχικά τα χωριά Σκαμνός, Οίτη και Παύλιανη για να καταλήξουμε στη Πυρά.
Εναλλακτικά, ξεκινώντας πάλι από Αθήνα, μπορούμε να αφήσουμε την εθνική οδό στη Θήβα ή στο Κάστρο και να ακολουθήσουμε την παλιά εθνική οδό προς Λαμία, συναντώντας διαδοχικά την Χαιρώνεια, την Τιθορέα, την Αμφίκλεια και φθάνοντας στο Μπράλο ακολουθώντας τις αντίστοιχες πινακίδες, συναντάμε την Οίτη και την Παύλιανη πριν φθάσουμε στο χωριό.